food

Batu Caves

Gua-gua besar dengan patung-patung Dewa Hindu yang didedikasikan pada Dewa Peperangan Hindu. Kamu harus datang ke sini saat di Malaysia!

food

Batu Caves

Gua-gua besar dengan patung-patung Dewa Hindu yang didedikasikan pada Dewa Peperangan Hindu. Kamu harus datang ke sini saat di Malaysia!